Drużyna "Siekiera"

Jesteśmy grupą osób, których osobiste zainteresowania, a w większości przypadków również życie zawodowe, powiązane jest z archeologią.
Swoją działalnością chcemy przybliżyć Wam życie codzienne, zwyczaje, a przede wszystkim rzemiosło dawno minionych epok - od czasów najdawniejszych po wczesne średniowiecze.
Realizujemy to organizując następujące pokazy:

  • strawa pradziejowa
  • wczesnośredniowieczny warsztat skórniczy
  • zielarstwo
  • wróżenie z run

Współpracujemy także z rzemieślnikami prezentującymi następujące rzemiosła: mincerstwo (bicie monet), dziegciarstwo (wyrób smoły drzewnej z kory brzozowej), tkactwo, rogowiarstwo i garncarstwo.